Kredittkort: få skattefradrag på renter (post 3.3.1)

Har du tenkt over at den effektive renten skal reflektere alle kostnader som oppstår på lånet, altså den totale kostnaden? Allikevel utelater vi at får fradrag på skatten på alle rentekostnader. Så for å finne ut den egentlige effektive renten på kredittkort, må vi også ta høyde for dette.

Den egentlige renten på kredittkort

Det vanligste er å begynne med den nominelle renten. La oss si den er på 15 prosent.

Så legger vi til kostnader som for eksempel etableringsgebyr og termingebyr. Dette «bakes» så inn i renten. På grunn av at renten vil variere etter som hvor lenge du skal nedbetale på lånet, vil effekten av gebyrene variere. For enkelthetens skyld kan vi si at det legger til 4 prosent i renten.

Vanligvis ville vi sett oss ferdig her, med 19 prosent effektiv rente. Men, vi får jo skattefradrag på hver eneste krone vi betaler i renter. Det betyr at vi med dagens satser på 23 prosent skattefradrag på rentekostnader, vil den egentlige effektive renten bli slik:

0,19 * (1-0,23) = 0,1463 = 14,63 %.

Skattefradraget har redusert den effektive renten med 4,37 %.

Veien til beste kredittkort

Uansett hvilket kredittkort man velger vil man alltid ha krav på fradrag på skatten. For å få det beste kredittkortet, som egentlig bare er lånet med lavest mulig rente, er det ingen vei utenom å måtte sammenligne bankenes tilbud. På Finanssans.no kan du se hvilke banker du kan søke kredittkort hos. En tommelfingerregel er å motta tilbud fra minst 2 banker, helst flere.

Merk deg at lavere rente på lånet betyr at du kan nedbetale lånet enda raskere. Du kan betale ned så mye du vil, selv om betalingsplanen viser noe annet.

Slik fører du rentekostnader inn i skattemeldingen

Vanligvis vil alle renter du betaler på forbrukslån og andre lån komme automatisk inn i skattemeldingen, men ikke alltid. I tillegg kan det være at det er feil beløp i posten, som må korrigeres.

Alle gjeldsrenter skal føres inn under post 3.3.1. Det gjelder absolutt alle kostnader du har betalt som knyttes til forbrukslånet, enten det er alminnelige renter eller forsinkelsesrenter – alt skal med.

Det er kun betalte renter som du har rett på fradrag for. Det betyr at når du mottar siste termin for året, men ikke betaler regningen før årsskifte, vil du ikke ha krav på fradrag på rentene før neste skattemeldingen. Så sørg for at du betaler i tide (generelt) med spesielt før årsskifte.

 

Motta gratis penger med en enkel IRA plan

Hvis du har en arbeidsgiver som tilbyr en enkel IRA plan, så bør du sørge for at du deltar for å motta gratis penger En enkel IRA plan er selskapet pensjon som settes opp for de som har mindre enn 100 ansatte. Kravet er at hver enkelt ansatt må etablere sin egen IRA plan for å kunne motta bidrag.

En enkel IRA plan er ganske likt 401(k) som gir deg muligheten til å avsette penger fra lønnen for å spare til pensjon. Hvis du bestemmer deg for å bli med i din arbeidsgivers enkle IRA plan, kan du selv velge hvor mye du ønsker å sette av, men innenfor grenser satt at IRS. Maksimumsbeløpet du kan avsette for i år er 12.000 amerikanske dollar hvis du er under 50 år, eller 14.500 amerikanske dollar for de som er 50 år eller eldre i år.

Bidraget du gir, kjent som lønnstrekk bidrag, vil spare deg penger på skatten. Helt spesifikt så vil ditt bidrag trekkes fra lønnen, slik at det ikke inngår i skattegrunnlaget. Resultatet er at du oppnår fordelen med utsatt skatt.

Etter at du har trukket noe av lønnen din til IRA planen, er det arbeidsgiver som kontrollerer pengene. I planen vil arbeidsgiveren typisk tilpasse ditt lønnstrekk opp til 3 % av hva du betaler. For eksempel, la oss si at du har en årslønn på 500.000 kroner, og bestemmer at 6 % skal bli trukket, noe som utgjør 30.000 kroner i året. Med arbeidsgiverens bidrag, som også blir lagt til i IRA planen, er da på 15.000 kroner. Det totale beløpet blir dermed på 45.000 kroner, som er beløpet som vil fortsette å vokse uten å aktivere skatt.

Hvis du ikke velger lønnstrekk, så vil du i utgangspunktet ikke dra nytte av arbeidsgivers bidrag. Enkelt forklart så betyr det at om du ikke velger å delta i IRA planen, så gir du rett og slett bort gratis penger.

10 «enkle» steg på hvordan du kan få fradrag for Roth IRA tap

Jeg var med på et radioshow i går da en lytter ringte inn og sa at hans Roth IRA hadde falt betraktelig i verdi. Oppsummert så ønsket innringeren å få svar på om han kunne kreve fradrag som følge av tapet på Roth IRA. Jeg svarte han at det kunne han trolig ikke forvente å få, samtidig som at spørsmålet ble for vanskelig å svare på direkten uten mer informasjon.

Han spørsmål – dog ikke like vanlig de siste årene takket være aksjemarkedets positive utvikling – er noe som folk nå lurer på. Så, for å vise hvor komplisert og vanskelig det er å få fradrag for tap på Roth IRA-kontoen, så har jeg satt sammen 10 «enkle» steg på hvordan du går frem for å kreve fradrag. Lykke til!

  1. Summer opp det totale beløpet på dine bidrag til Roth Ira.
  2. Legg sammen det totale beløpet på alle Roth IRA konverteringer du har foretatt på samtlige kontoer.
  3. Legg samme beløpet fra steg 1 og beløpet fra steg 2.
  4. Legg sammen det totale beløpet på dine Roth IRA fordelinger du har foretatt så langt.
  5. Trekk fra det totale beløpet fra steg 4 fra beløpet i steg 3.
  6. Sammenlign det totale beløpet fra steg 5 med ditt nåværende akkumulerte Roth IRA balanse, på kryss av samtlige kontoer. Hvis totalen fra steg 5 er mindre enn dine nåværende verdien av samtlige Roth IRA-kontoer, så stopp. Du har ikke krav på fradrag for tap. Hvis totalen fra steg 5 er mer enn nåværende verdi på Roth IRA-kontoene, er du et steg nærmere å kunne kreve fradrag på tap. (Merk at krav på fradrag fortsatt kan reduseres eller elimineres som følge av flere faktorer, som forklart nedenfor).
  7. Estimer bruttoinntekt for året, og alle generelle fradrag, inkludert tap på Roth IRA (det kan hende du på dette punktet har behov for hjelp fra en skatteekspert). Dersom det totale beløpet av dine generelle fradrag, inkludert Roth IRA tap, er lavere enn 2 % av bruttoinntekt, så stopp. Du har ikke krav på fradrag. Hvis derimot beløpet er høyere enn 2 % av din bruttoinntekt, så kan du ha krav på fradrag, men som nevnt kan det fortsatt bli redusert eller eliminert som følge av andre faktorer.
  8. Sjekk om estimert bruttoinntekt for nåværende år er mer enn 254.200 amerikanske dollar for enslige. Er du gift så er grensen satt til 305.050 amerikanske dollar. Hvis bruttoinntekten overstiger disse grensene, får du lavere fradrag på dine tap som følge av Roth IRA. I værste fall kan du ende opp med en reduksjon på 80 %. Igjen, kan det være lurt å forhøre seg med eksperter på dette området.
  9. Sjekk om du har rett på fradrag på grunn av minstegrensen for å betale skatt. Fradrag på Roth IRA er ikke mulig når man ikke heller betaler skatt.
  10. Hvis du er heldig å har kommet så langt, er du en av de få heldige (eller kanskje ikke) som kan kreve fradrag på tap. Merk at det fører til at du gir opp alle skattefradrag som kan oppstå i etterfølgende år, så vær sikkert på at du har vurdert alle fordeler og ulemper opp mot hverandre før du tar den endelige beslutningen.